ማካሞ


ዑሱብ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳዓባል ዋንስታ ማጻሕፍት ክኒ፡፡ ዑሱብ ኪዳን አካህ የን ምክንያት ፉጊ ሕዝበልህ ሳየ ዑሱብ ቃል ኪዳን ይቡሉ ወቲያ የከጉል ክኒ፡፡ ታይ ቃል ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ያይደኅነቲያከ ማደራ ክናም ታምነምህ ኡምብህ ዋንስትምተም መዔፉጊህ ታስፋ ቃልህ በሠራታህ ክኒ፡፡ ዑሱብ ኪዳን በሠራታ ቃል ዲቦህ ማክ፤ ያካከህ ታይ መዔ ዋረ ታይንብበም ኡምብህ ቃል ኪዳን ያፋጻሞና ውሳነ አቦና ኤሰራ፡፡

ላማታናከ ማልሕ ዑሱብ ኪዳንህ መጻሕፍት ትምጽሕፈም መዔፉጊህ መንፈስህ ትምሪሔ እስስ ሕያዋህ ኪኒ፡፡ ትምጽሐፈም አይከ ኮንቶም እግዲያህ ካብያ ዋክትህ አዳል ክኒ፡፡ እንክጉል ኡካ መጻሕፍት ድብድህ አዳዳ ባድስምተም የክንምህ፤ ኡማን ተን አዳድ ገይማ ፍረ ሓሳብ ኡምብህ አይገነዘብክ ያምዋሃዶ አብሲሳ፡፡ ታይ ፍረ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስህ ሳባታል ሕያው ዳራህ ዩምቡሉወ ፉጊ ፍቀረ ክኒ፡፡

አፋራ ወናግል ዋንስታናም ኢየሱስ ሕይወት፤ ሥራሕ፤ ራባከ ኡግታቶ ዳዓባል  ክኒ፡፡ሐውርት ሥራሕ ያይቡሉወም ወንጌል ምህሮ (በሠራታ ቃል)ሶዶም እግዲያ ታከም ኢየሩሳሌምኮ ኤደዲሰህ ሮማውያን ግዝአት ዋና ካታማ ፋናህ ተከ ቲያ አይከ ሮማ ፋናህ አይናህ ተህ ተምፈደደነም ክኒ፡፡ ጳውሎስ መልእክታት ትምጽሕፈም ባሶ /ጥንት/ ክርስቲያናድ ጋራይ /አግጥምይ/ ይነ ጸገም ያይሰሳኮና መንፈሳዊ ስን ዲላይ ያማጎና ክኒ፡፡ ታማርከኮ ቅጽለ ባሐራ ማጻሕፍት "ጠቅላላ መልእክታት "እስመኒህ ደዕምማን፡፡ተንኮ ውልወልም ኡማን ቦታል ገይምታ አማንትህ ጠቅላላህ ትላይተ መልእክታት ክኖን፡፡ ራዕተም ግን እስስ ሞሶዓሪትከ ግል ሕያዋህ ትምጽሕፈም ክኖን፡፡

ባክቶት ዑሱብ ኪዳንህ ማጽሐፍ አክምኮ ኡምብህ ባድስመ ቲያ ክኒ፡፡ መዔፉጊህ ማንግሥትህ ዳዓባል ሱባናምከ ክርስቶስ ማደራ ክናም ታስሕሰስበ ምህሮ ኤደትምቡሉወ ሙቡል፤ ምሳለህከ ያድንቀ ምልክትህ ሳባታል ክኒ፡፡ ታሃምኮ ወልውል ቱርጉም ዳባን አናብባ ግልጸህ አከሒኖ ድዕማ፤ ያከካህ ዑሱብ ኪዳንህ ፍረ ሐሳብ ያኮ ድዓም ፋንትት መልእክት ግልጸህ ዋንስተም ኡሱክ ዓለም ማንግሥትል ንማዳራ ንአምላካህከ ንመሲሕህ ተከህ ታነ፡፡ኡሱክ ለ ኡማንጉሉህ ያንግሠ! ታም ክኒ ( ራእ.11፤15) ታይ ቱርጉም ሳሆሀ ዮምሶኖዶወም ሳሆህ ዋንስታ ሕያው ያጥቅመም ትምሕስበህ ክኒ፡፡

ታሃም ኢሮብ ሳሆህ ተክህ ካታማል ገጠርል ታይናባቦ ድዕታም ኡምብህ ያጠቅመ ሐሳበህ ፍረ አክ ያምራዳኦና አካህ ዳዕማ ዓይነትህ ዮምሰኖዶወህ ያነ፡፡ ያክካሀ ተምወሰሰበምከ ተደደ ዓረፍተ ነገራት ባድሳህ  አስዉዱዲክ፤ቱርጉም ዕልሳማከ ተመሳሳይ ክን ቃላታህ ያግልጸ፤ አባክ አክ ዋንልህ አይዘመድከ ዶራክ ይምቱርጉመ፡ ታይ ቱርጉሙህ መሠረት የከቲይ እ.ኤ.ሎ.1983 ዓ ም ተምኄበበረ መጽሐፍ ቁዱስ ማኃብርህ ሊቃውንትህ ዮምሶኖዶወ ጥንትነተ ግሪክ ዑሱብ ኪዳን ክኒ፡፡

ቱርጉም ሥራሐህ አምሐራ ታፋህ ታሐባባር ተከም ኦርቶዶግስ፤ ካቶሊክ፤ ፕሮቴስታንት ሞሶዓርት አባለት ክን፡፡ ታማባልህ ረቂቂ አራመህከ ሐሳብ ማብሎ አሐይክ ማንጎ ሞሶ ዓርት አባለት ተሓባበርት ኤይክንህ  ይምጽሕፈ ዑሱብ ኪዳኮ Yአመቱረጉምህ ክኒ፡፡ ካዶ ኢሮብ ሳሆህ ታይ ቱርጉምህ ቱርይጉም ታይ ዑሱብ ኪዳንኮ አምሐራት አፍኮ  ሳሆል ኤደዶይታ ትርጉም ይዕክነህ ያነቲ  አባ አብርሃ  ባራኪ ክኒ፡፡ ኢሮብ ሳሆ ዲዕታ ሙሁራን ታአራሞከ እስ ማብሎ ኤልታሐዎና ኢንተርነትል (IROB SAHO NEW TESTAMENT BLOG ) ፋክተኒህ ታይናባቦና ድዕታን፡፡

ታሃማህ ፉጊ ምጋዕ ይምስግነቲያ ያኮይ፡፡ አመን፡፡   

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.